احسان عشق مامان و بابااحسان عشق مامان و بابا، تا این لحظه 11 سال و 1 روز سن دارد

برای احسانم می نویسم..

روز لبخند

زيباترين منحنى دنيا روى گونه هاى توست وقتى كه لبخند مى زنى.. ميهمان كوى مهربانى باشيد به صرف لبخند و چاى و... http://rouzelabkhand.blogfa.com
19 اسفند 1392
1