برای احسانم می نویسم..

1

روز لبخند

زيباترين منحنى دنيا روى گونه هاى توست وقتى كه لبخند مى زنى.. ميهمان كوى مهربانى باشيد به صرف لبخند و چاى و... http://rouzelabkhand.blogfa.com
19 اسفند 1392
1